Kören bildades 1978 med namnet Landstingskören och är en fritidsförening inom Stockholms läns landsting. Verksamheten bedrivs inom ramen för en studiecirkel inom ABF.

Sedan hösten 2016 kallar vi oss Landstingets sångarförening Tonikum.

Kören består idag av ca 30 medlemmar och kören är öppen för alla.
Vår ambition är att träffas och sjunga, att utvecklas röstmässigt och musikaliskt.

Vi brukar hinna med 14-16 repetitioner per termin samt ett par konserter och ett körinternat per år.     Intresserad?

 Kontakta oss!